Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Scotch & Soda designar sina kläder med stor omsorg och sinne för detaljer. Samma kärlek och omsorg återkommer i produktionen av kläderna. Ansvarsfullt modeskapande börjar med materialen, människorna och tillverkarna som skapar de färdiga kläderna. Det är en komplex process där expertis och hantverk samverkar i en serie steg som kallas distributionskedjan. Vi väljer noga ut våra partner och samarbetar enbart med tillverkare och anläggningar som kan garantera sin efterlevnad av stränga miljökrav och rättvisa arbetsförhållanden. Scotch & Soda är stolta över sina långvariga affärsrelationer, varav några har pågått i över 20 år. Våra betrodda affärspartner är en viktig del av Scotch & Sodas unika design- och produktionsprocesser.
Sustainable and ethical supply chains

SAMHÄLLSANSVAR

Vi vill verka för en ökad sammanhållning i världen och skapa en rättvis arbetsmiljö för varje individ. Vi strävar efter att främja inkludering, både internt och externt.

2013 blev vi medlemmar i Amfori Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI), den ledande globala företagssammanslutningen för öppen och hållbar handel. Amfori är ett affärsinriktat initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den globala distributionskedjan. Deras uppförandekod följer de internationella riktlinjer gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt som syftar till att förbättra arbetsförhållandena i distributionskedjan, inklusive FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonvention och riktlinjer för företag, OECD:s riktlinjer samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och rekommendationer.

Klicka här för vårt Modern Slavery Act-uttalande för räkenskapsåret som slutade i maj 2021.

POLICYER OCH RIKTLINJER

Scotch & Soda värnar om de mänskliga rättigheterna genom hela vår distributionskedja. Våra verksamheter sysselsätter ett stort antal arbetare i hela världen, och vi vill försäkra oss om att dessa arbetares rättigheter, hälsa och säkerhet respekteras och skyddas i samband med tillverkningen av våra kollektioner.

Våra policyer beskriver de krav och etiska riktlinjer som gäller för alla våra affärspartner och för oss själva. För att skydda sårbara individer och grupper mot orättvisa och osäkra arbetsförhållanden har vi utökat våra sociala policyer med detaljerade principer som vägleder alla våra affärspartner. De uppdaterade dokumenten finns att läsa nedan:

BANNLYSTA ÄMNEN

Vi har en lista över 100 kemikalier (inklusive kemiska beläggningar och tekniker) som vi inte använder när vi skapar våra kollektioner. Ämnena listas i Scotch & Soda Restricted Substance List (RSL). Alla leverantörer förbinder sig till att följa RSL-listan, som garanterar att lagstiftningen gällande korrekt användning av kemikalier och andra ämnen efterlevs. För att säkerställa efterlevnaden kontrolleras våra produkter regelbundet av externa, certifierade laboratorier.

TRANSPARENS

Tillverkningen av ett färdigt plagg är en komplex process som kan delas in i fyra nivåer där varje nivå representerar en del av tillverkningsprocessen. Den 1e nivån består av de anläggningar som ansvarar för tillverkning, behandling och hopsättning av det färdiga plagget. Den 2e nivån utgörs av de tillverkare som ansvarar för produktionen och slutbehandlingen av materialet. Den 3e nivån är anläggningarna som bearbetar råvarorna. Och den 4e nivån är jordbrukarna som odlar råvarorna. Vi har som målsättning att vara helt transparenta om var dina kläder produceras och av vem, från råvara till färdigt plagg. För att möjliggöra det har vi kartlagt hela vår distributionskedja för att kunna mäta vår sociala och miljömässiga påverkan och sätta upp effektiva förbättringsmål.

OPEN APPAREL REGISTRY

Vi har samarbetat med Open Apparel Registry (OAR) för att publicera data om vår distributionskedja. Open Apparel Registry är ett verktyg som gör information om distributionskedjan tillgänglig för alla intressenter. Klicka här för våra data.

VÅRA PRODUKTIONSOMRÅDEN

Vi tillverkar våra produkter i 14 länder och samarbetar med ett antal fabriker i varje område. Våra främsta tillverkningsländer är Kina, Indien och Turkiet.
En fullständig lista över leverantörerna på nivå 1 och 2 kan laddas ned här.
Senast uppdaterad i maj 2022
Better materials

Bättre material

Läs mer
Our cotton commitment

Vårt bomullsåtagande

Läs mer
Our mission

Vår mission

Läs mer
Our partners

Våra samarbetspartner

Läs mer

Ladda ner Scotch & Soda- appen