Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Scotch & Soda designar sina kläder med stor omsorg och sinne för detaljer. Samma kärlek och omsorg återkommer i produktionen av kläderna. Ansvarsfullt modeskapande börjar med materialen, människorna och tillverkarna som skapar de färdiga kläderna. Det är en komplex process där expertis och hantverk samverkar i en serie steg som kallas distributionskedjan. Vi väljer noga ut våra partner och samarbetar enbart med tillverkare och anläggningar som kan garantera sin efterlevnad av stränga miljökrav och rättvisa arbetsförhållanden. Scotch & Soda är stolta över sina långvariga affärsrelationer, varav några har pågått i över 20 år. Våra betrodda affärspartner är en viktig del av Scotch & Sodas unika design- och produktionsprocesser.
Sustainable and ethical supply chains

SAMHÄLLSANSVAR

Vi vill verka för en ökad sammanhållning i världen och skapa en rättvis arbetsmiljö för varje individ. Vi strävar efter att främja inkludering, både internt och externt.

2013 blev vi medlemmar i Amfori Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI), den ledande globala företagssammanslutningen för öppen och hållbar handel. Amfori är ett affärsinriktat initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den globala distributionskedjan. Deras uppförandekod följer de internationella riktlinjer gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt som syftar till att förbättra arbetsförhållandena i distributionskedjan, inklusive FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonvention och riktlinjer för företag, OECD:s riktlinjer samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och rekommendationer.

Klicka här för vårt Modern Slavery Act-uttalande för räkenskapsåret som slutade i maj 2020.

OM AMFORI-BSCI CODE OF CONDUCT

Amfori-BSCI-programmet förenar mer än 2 000 företag i hela världen kring en gemensam uppförandekod och bistår dem med ett utvecklingsinriktat steg-för-steg-system. Vi stödjer helhjärtat och efterföljer var och en av värderingarna och principerna i koden. De fabriksanläggningar vi arbetar med granskas regelbundet av oberoende och certifierade SAAS-revisionsbyråer i enlighet med Amfori BSCI-kraven och denna uppförandekod. Om vi får reda på att en fabriksanläggning inte efterlever samtliga Amfori BSCI-krav, uppmanar vi den att ta fram en handlingsplan för att åtgärda problemen. Det är ett sätt att kontrollera samtliga fabriker på årlig basis, och vid behov förbättra arbetsförhållandena i Scotch & Sodas produktionsanläggningar.

Läs mer om Amfori-BSCI:s uppförandekod här.

BANNLYSTA ÄMNEN

Vi har en lista över 100 kemikalier (inklusive kemiska beläggningar och tekniker) som vi inte använder när vi skapar våra kollektioner. Ämnena listas i Scotch & Soda Restricted Substance List (RSL). Alla leverantörer förbinder sig till att följa RSL-listan, som garanterar att lagstiftningen gällande korrekt användning av kemikalier och andra ämnen efterlevs. För att säkerställa efterlevnaden kontrolleras våra produkter regelbundet av externa, certifierade laboratorier.

TRANSPARENS

Skapandet av ett färdigt plagg är en komplex process som kan delas in i fyra nivåer. Varje nivå representerar en egen del av processen. Nivå 1 och 2 berör de fabriker och anläggningar som ansvarar för att framställa och slutbehandla materialen, samt att tillverka de färdiga kläderna. Nivå 3 och 4 är de odlare och uppfödare som producerar råvaran, samt de anläggningar som bearbetar dem. Vi har som mål att vara helt transparenta om var dina kläder produceras och av vem, från råmaterial till färdigt plagg. Det är en komplex process, men vi har gjort framsteg genom att kartlägga samtliga leverantörer på nivå 1 och 2 och fått dem att underteckna Amfori BSCI Code of Conduct. Tillsammans med varje leverantör arbetar vi för att uppnå social efterlevnad i enlighet med vår uppförandekod till slutet av 2021. Vi håller även på att dokumentera nivå 3 och 4 i distributionskedjan för att uppnå transparens hela vägen till råvarorna. Kartläggningen gör att vi kan mäta vår sociala och miljömässiga påverkan och ta fram effektiva förbättringsåtgärder.
Supply chain

VÅRA PRODUKTIONSOMRÅDEN

Vi tillverkar våra produkter i 12 länder och samarbetar med ett antal fabriker i varje område. Våra främsta tillverkningsländer är Kina, Indien och Turkiet. Kartan visar andelen fabriker per land som ingår i vår tillverkningskedja.
Supply chain
En fullständig lista över leverantörerna på nivå 1 och 2 kan laddas ned här.
Senast uppdaterad i oktober 2021
Better materials

Bättre material

Läs mer
Our cotton commitment

Vårt bomullsåtagande

Läs mer
Our mission

Vår mission

Läs mer
Our partners

Våra samarbetspartner

Läs mer
Ladda ner Scotch & Soda- appen