Beställ senast 18/12 för leverans före 24/12

Vårt ullåtagande

Ull är en naturfiber som är förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Den är känd för sina värmeisolerande egenskaper som håller dig varm när det är kallt och sval när det är varmt. Ullen är en fukttransporterande och naturligt självrengörande fiber, vilket innebär att du inte behöver tvätta ylleplagg särskilt ofta. Om du tar hand om dina ylleplagg kan du bära dem i många år. I vår årliga hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå detta mål.
Our wool commitment

VÅRT ULLÅTAGANDE

Trots alla sina fördelar har fåruppfödningen och ullbearbetningen en avsevärd miljöpåverkan till följd av kemikalieanvändning, utsläpp av växthusgaser som metan och markförstöring. Scotch & Soda känner ett delat ansvar att värna om det ekosystem som föder oss. Vårt mål är att göra ett positivt bidrag till att skydda klimatet. Eftersom vi vill bidra till att skydda klimatet samt minska vår miljöpåverkan och vårt avfall har vi åtagit oss att köpa in minst 50 % av vår ull från föredragna källor senast 2025.


Vi klassificerar följande ulltyper som föredragna:

 • Ansvarsfull ull (RWS-certifierad)
 • Ekologisk ull (GOTS-, OCS-certifierad)
 • Återvunnen ull (GRS-, RCS-certifierad)
 • Merinoull (RWS-certifierad)
 • Nederländsk ull
 • Mohair (RMS-certifierad)
 • Alpacka (RAS-certifierad)
 • Använd, återvunnen kashmir (GRS-, RCS-certifierad)

Se nedanstående lista för information om var och en av dessa åtta ulltyper.

Sedan 2021 är Scotch & Soda certifierat enligt Responsible Wool Standard (RWS), en frivillig standard som värnar om fårens och betesmarkernas hälsa och välfärd, samt enligt Global Recycled Standard (GRS) och Organic Content Standard (OCS). Vi har varit certifierade enligt Global Organic Textile Standard (GOTS) sedan 2020.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att köpa in bättre ullfibrer och för att anpassa varje steg i vår distributionskedja – det vill säga de aktiviteter som krävs för att tillverka en produkt – till standardens riktlinjer vad gäller spårbarhet.

ANSVARSFULL ULL (RWS-CERTIFIERAD)

Responsible Wool Standard (RWS) är en oberoende, frivillig standard framtagen i samarbete med uppfödare, djurrättsexperter, specialister på markbevarande samt varumärken och återförsäljare från hela världen. RWS kräver att alla anläggningar som deltar i ullproduktionen och -bearbetningen ska vara certifierade. Det omfattar såväl fåruppfödningen som samtliga bearbetningssteg, inklusive inköp, spinning, materialtillverkning, klädtillverkning och återförsäljning.

Certifieringen kontrollerar att fåren behandlas med respekt för de fem friheterna:

 • Frihet från törst, hunger och undernäring
 • Frihet från obehag
 • Frihet från smärta, skador och sjukdomar
 • Frihet att leva enligt normala beteendemönster
 • Frihet från rädsla och oro

Dessutom kontrollerar den att marken förvaltas enligt bästa praxis. Det innebär att uppfödarna måste:

 • uppfylla RWS kriterier för att bevara markhälsan;
 • förvalta marken på rätt sätt för att skydda markhälsa, biologisk mångfald och inhemska arter;
 • inneha RWS certifieringar för djurrätt, markförvaltning och sociala faktorer.

RWS-certifieringen säkerställer att ullen från certifierade gårdar identifieras och spåras på rätt sätt genom samtliga bearbetningsstadier. Det innebär att senare stadier i distributionskedjan uppfyller kraven för Content Claim Standard (CCS).

EKOLOGISK ULL (GOTS-, OCS-CERTIFIERAD)

Vår ekologiska ull är certifierad enligt Organic Content Standard (OCS) och Global Organic Textile Standard (GOTS), som har definierade krav på markanvändning och ullbearbetning. GOTS förbjuder även användningen av kemiska och syntetiska gödselmedel samt användningen av kemikalier vid ullbearbetning och avloppsrening.

ÅTERVUNNEN ULL (GRS-, RCS-CERTIFIERAD)

Ullproduktionen är en resurskrävande industri, och användningen av återvunnen ull är ett utmärkt sätt att förlänga fiberns livslängd. Återvunnen ull orsakar mindre avfall och förbrukar mindre vatten och energi än helt ny ull. Återvunnen ull minimerar även utsläppet av växthusgaser, eftersom den inte kräver någon fåruppfödning och därmed eliminerar de metangasutsläpp som fårens matsmältning genererar. Vi uppfyller standarderna för återvunnen ull och är certifierade enligt Recycled Content Standard (RCS) och Global Recycled Standard (GRS).

MERINOULL (RWS-CERTIFIERAD)

Merinoull kommer från merinofår. Merinoullen har samma fördelaktiga egenskaper som vanlig fårull, men fibrerna är mjukare och finare än vanliga ullfibrer. Det gör merinoullen till ett lämpligt material vid tillverkningen av tunna, finstickade kläder med god andningsförmåga. Vår föredragna merinoull omfattas av samma Responsible Wool Standard-certifiering som den "vanliga" fårull vi använder.

MOHAIR (RMS-CERTIFIERAD)

Mohair kommer från angorageten. Den karakteristiska, något krusiga ullen ger lätta, glansiga fibrer som är kända för sin fantastiska mjukhet. Efter rapporter om oacceptabla arbetssätt i mohairindustrin beslöt vi att sluta använda vanlig mohairull 2018. Responsible Mohair Standard (RMS) upprättades 2020 som en del av Responsible Wool Standard för att värna om djurens välfärd. Som ett resultat av den nya certifieringen har vi börjat använda mohairull igen, men endast om den är certifierad enligt RMS. Standarden säkerställer att mohairullen kommer från gårdar som förvaltar sin mark på ett ansvarsfullt sätt, har ett holistiskt förhållningssätt till getternas hälsa och välfärd samt respekterar djurens fem friheter.

NEDERLÄNDSK ULL

Vi använde nederländsk får- och alpackaull för första gången i vår vinterkollektion 2021 i samarbete med The Knitwit Stable, en småskalig fårfarm och stickateljé i närheten av Amsterdam. Nederländska får producerar 2 miljoner kilo ull varje år, men eftersom det inte finns någon ullindustri i landet kommer den inte till användning, utan betraktas i regel som en restprodukt.

Genom att samarbeta med The Knitwit Stable stöder vi användningen av nederländsk ull. Vi har skapat en unisex-kofta i begränsad upplaga, designad av vår egen designavdelning i samarbete med The Knitwit Stable för vinterkollektionen 2021. Den är stickad av 100 % naturligt, ofärgat garn från vita texelfår och alpackor som betar i Nederländerna.

Det främsta syftet med projektet är att återinföra nederländsk ull i klädtillverkningens distributionskedja. För närvarande undersöker vi om vi kan använda nederländsk ull i våra kollektioner genom att koppla den till vår befintliga distributionskedja i Europa.

Läs mer om vårt samarbete med The Knitwit Stable

ALPACKA (RAS-CERTIFIERAD)

Alpackaullen kommer huvudsakligen från Sydamerika, i synnerhet från Peru. Till fiberns unika egenskaper hör att den är mjuk, lätt och har en lång fiberlängd. Dessa egenskaper gör alpackaullen till en värdefull fiber som är utmärkt vid tillverkningen av mjuka och slitstarka finstickade kläder. Till följd av landets geografi kommer större delen av alpackaullen från småjordbrukare i avlägsna bergsområden som äger mindre än 50 djur. Det resulterar i ett annorlunda sätt att producera och bearbeta ullen, vilket är anledningen till att en särskild standard för alpackaull har upprättats: Responsible Alpaca Standard (RAS). Standarden kontrollerar att alpackorna och marken sköts om på rätt sätt och spårar ullen från uppfödare till slutprodukt.

ANVÄND, ÄTERVUNNEN KASHMIR

Kashmirgetter producerar två lager ull: en mjuk, fin bottenull samt ett grövre täckhår. Den mjuka, fluffiga ullen har en unik, fin struktur som blir till de silkeslena fibrer och material som kashmir är känt för. Branschrapporter som kom ut 2019 avslöjade oetiska fårhållningsmetoder som mulesing, och därför använder vi inte ny kashmir i våra kollektioner.

Scotch & Soda använder endast återvunnen kashmir som är GRS- eller RCS-certifierad som ett sätt att förlänga livslängden för använd kashmir.
Our cotton commitment

Vårt bomullsåtagande

Läs mer
Our mission

Vår mission

Läs mer
Our partners

Våra samarbetspartner

Läs mer
Sustainable and ethical supply chains

Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Läs mer

Ladda ner Scotch & Soda- appen