Mäta påverkan och framsteg

Som klädmärke använder vi naturresurser och efterlämnar ett märkbart miljöavtryck i form av avfall och föroreningar. Vår mission är att driva företaget med större omsorg om miljön, och därför är det oerhört viktigt att vi förstår vår påverkan. Med tillräcklig kunskap kan vi fatta välinformerade beslut, följa våra framsteg och ha ett transparent arbetssätt. Från och med räkenskapsåret 2020/2021 kommer vår årliga hållbarhetsrapport att beskriva vårt samhälls- och miljöavtryck och de åtgärder vi vidtar för att göra våra verksamheter mer hållbara. Befintliga och kommande rapporter publiceras på denna sida.

Samtidigt som vi vidtar åtgärder och gör framsteg är det viktigt att betona att förbättringarna alltid kommer att förbli ett pågående arbete. Hållbarhet är en resa, inte en destination, men vi är fast beslutna att fortsätta framåt.
Our progress

HÅLLBARHETSRAPPORT 2020/2021

Denna hållbarhetsrapport inleder med en reflektion om vår hållbarhetsresa hittills, följt av en beskrivning av vårt samhälls- och miljöavtryck och de åtgärder vi vidtar för att göra våra verksamheter mer hållbara. Årets fokusområden har varit att kartlägga distributionskedjan, leta efter bättre material och mäta vår påverkan – till att börja med vårt utsläpp av växthusgaser. För att kunna göra förbättringar måste man mäta olika parametrar, sätta upp mål och följa upp framstegen. Denna rapport kommer att ligga till grund för framtida utvärderingar.

LÄS DEN FULLSTÄNDIGA RAPPORTEN HÄR.

Nästa steg: vi har för avsikt att utöka mätningarna och rapporteringen genom att redovisa våra miljömässiga förluster och vinster före slutet av 2022.
Our cotton commitment

Vårt bomullsåtagande

Läs mer
Our mission

Vår mission

Läs mer
Our partners

Våra samarbetspartners

Läs mer
Sustainable and ethical supply chains

Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Läs mer
Ladda ner Scotch & Soda- appen