Beställ senast 18/12 för leverans före 24/12

Våra samarbetspartner

Samarbete, tillsyn och transparens är viktiga delar av vår resa mot att bli ett mer ansvarsfullt varumärke.
Our partners

AMFORI BSCI

2013 blev vi medlemmar i Amfori BSCI, den ledande globala företagssammanslutningen för öppen och hållbar handel. Amfori är ett affärsinriktat initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den globala distributionskedjan. Deras uppförandekod följer de internationella riktlinjer gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt som syftar till att förbättra arbetsförhållandena i distributionskedjan, inklusive FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonvention och riktlinjer för företag, OECD:s riktlinjer samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och rekommendationer. Amforis uppförandekod består av 11 principer om allt från rättvisa löner till förbud mot barnarbete. Den tillhörande steg-för-steg-strategin hjälper företag att kontrollera sin tillverkning, engagera sig och få stöd med att ställa om till en verksamhet centrerad kring hållbarhet. Läs mer här.

BETTER COTTON

2018 gick vi med i Better Cotton. Denna globala, ideella organisation har som syfte att göra den globala produktionen bättre för människorna som tillverkar bomullen, för miljön den växer i och för branschens framtid.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)

GOTS är världens ledande standard för att bearbeta textiler tillverkade av ekologiska fibrer. GOTS-certifieringen är en oberoende försäkran om att ekologiska produktpåståenden uppfylls, vilket bland annat omfattar efterlevnaden av angivna miljömässiga och sociala kriterier i hela distributionskedjan.

CLEVERCARE

Clevercare-loggan finns på tvättetiketten på varje plagg vi tillverkar. Genom Clevercare rekommenderar GINETEX (ett internationellt standardiseringsorgan för tvättsymboler) enkla tvätt- och skötselvanor som ökar klädernas livslängd och minskar deras miljöpåverkan.

TEXTILE EXCHANGE

2021 blev vi en certifierad medlem av Textile Exchange – en global, ideell organisation som jobbar för ett bättre klimat genom att påskynda övergången till bättre material inom den globala textilbranschen. Organisationen utvecklar, administrerar och förespråkar ett antal standarder och publicerar branschinformation som gör att varumärken och återförsäljare kan mäta, påverka och spåra sin användning av bättre fibrer och material.

ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)

2021 blev vårt företag OCS-certifierat. Organic Content Standard (OCS) är en internationell och frivillig standard skapad av Textile Exchange som definierar kraven för tredjepartscertifiering vad gäller spårbarhet och andelen ekologiskt innehåll. Målet med OCS är att främja den ekologiska jordbruksproduktionen.

GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS)

2021 blev vi GRS-certifierade. Global Recycle Standard (GRS) är en internationell och frivillig standard för färdiga produkter som har upprättats av Textile Exchange och som definierar kraven för tredjepartscertifiering vad gäller andelen återvunnet material, spårbarhet, sociala och miljömässiga arbetssätt samt begränsning av kemikalier. Målet med GRS är att öka andelen återvunnet material i produkterna och eliminera miljöpåverkan till följd av tillverkningen.

RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS)

2021 blev vi RWS-certifierade. Responsible Wool Standard (RWS) är en oberoende, frivillig standard framtagen av Textile Exchange i samarbete med uppfödare, djurrättsexperter, specialister på markbevarande samt varumärken och återförsäljare från hela världen. RWS kräver att alla anläggningar som deltar i ullproduktionen och -bearbetningen ska vara certifierade för att säkerställa att de värnar om fårens och betesmarkernas hälsa och välfärd.

SUSTAINALIZE

Sustainalize grundades 2010 och är en ny generation av hållbarhetskonsulter. De stödjer organisationer genom att ta fram lösningar för olika hållbarhetsproblem och utveckla hållbara och skräddarsydda strategier som kan införlivas i organisationernas affärsstrategi. Dessutom hjälper Sustainalize organisationerna att identifiera och förstå sin påverkan genom att göra den mätbar, begriplig och transparent samt att samarbeta med viktiga intressenter genom att tillhandahålla kunskap om gällande bestämmelser, integrerade rapporter och kommunikation.

TIPA®

2021 började vi jobba med TIPA®, en innovativ organisation som erbjuder fullständigt komposterbara förpackningar designade för att brytas ner inom några månader i kompost, precis som annat organiskt avfall. De erbjuder innovativa alternativ till vanlig plast i livsmedels- och klädindustrin som är anpassade efter befintliga tillverkningsanläggningar och distributionskedjor.

TRANSPARENCY PLEDGE

Vi har åtagit oss att efterleva Transparency Pledge, ett initiativ som verkar för större transparens i distributionskedjan. Det innebär att vi offentliggör uppgifter om vår distributionskedja – inklusive namn, adresser och antal arbetare per anläggning – och eftersträvar total transparens genom hela distributionskedjan, från råvara till slutprodukt.

LEATHER WORKING GROUP (LWG)

Sedan 2022 är vi medlemmar i Leather Working Group (LWG), en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att minska miljöpåverkan från skinn- och lädertillverkning. LWG uppmuntrar tillverkare att använda lämpligare arbetssätt med fokus på att reducera förbrukningen av vatten, kemikalier och energi.
Sustainable and ethical supply chains

Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Läs mer
Better materials

Bättre material

Läs mer
Our cotton commitment

Vårt bomullsåtagande

Läs mer
Our mission

Vår mission

Läs mer

Ladda ner Scotch & Soda- appen