Våra samarbetspartner

Samarbete, tillsyn och transparens är viktiga delar av vår resa mot att bli ett mer ansvarsfullt varumärke.
Our partners

AMFORI BSCI

2013 blev vi medlemmar i Amfori BSCI, den ledande globala företagssammanslutningen för öppen och hållbar handel. Amfori är ett affärsinriktat initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den globala distributionskedjan. Deras uppförandekod följer de internationella riktlinjer gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt som syftar till att förbättra arbetsförhållandena i distributionskedjan, inklusive FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonvention och riktlinjer för företag, OECD:s riktlinjer samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och rekommendationer. Amforis uppförandekod består av 11 principer om allt från rättvisa löner till förbud mot barnarbete. Den tillhörande steg-för-steg-strategin hjälper företag att kontrollera sin tillverkning, engagera sig och få stöd med att ställa om till en verksamhet centrerad kring hållbarhet. Läs mer här.

BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)

2018 gick vi med i Better Cotton Initiative (BCI). Denna globala, ideella organisation har som syfte att göra den globala produktionen bättre för människorna som tillverkar bomullen, för miljön den växer i och för branschens framtid.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)

GOTS är världens ledande standard för att bearbeta textiler tillverkade av ekologiska fibrer. GOTS-certifieringen är en oberoende försäkran om att ekologiska produktpåståenden uppfylls, vilket bland annat omfattar efterlevnaden av angivna miljömässiga och sociala kriterier i hela distributionskedjan.

MÄTVERKTYGET HIGG INDEX

Mätverktyget Higg Index har utvecklats av Sustainable Apparel Coalition och förser oss med verktyg som mäter påverkan från våra produkter och vår distributionskedja.

CLEVERCARE

Clevercare-loggan finns på tvättetiketten på varje plagg vi tillverkar. Genom Clevercare rekommenderar GINETEX (ett internationellt standardiseringsorgan för tvättsymboler) enkla tvätt- och skötselvanor som ökar klädernas livslängd och minskar deras miljöpåverkan.
Sustainable and ethical supply chains

Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Läs mer
Better materials

Bättre material

Läs mer
Our cotton commitment

Vårt bomullsåtagande

Läs mer
Our mission

Vår mission

Läs mer
Ladda ner Scotch & Soda- appen