Vårt bomullsåtagande

Bomull är ett naturmaterial känt för sin andningsförmåga, slitstyrka och mjukhet och ett av de främsta materialen i våra kollektioner. Trots sina fördelar har traditionell bomull en avsevärd miljöpåverkan på grund av användningen av bekämpningsmedel och gödsel, hög vattenförbrukning och den markförstöring odlingen orsakar. Därför har vi förbundit oss till att ersätta all vanlig bomull i våra kollektioner med ekologisk eller återvunnen bomull senast 2025. Fram till 2025 fortsätter vi att stödja Better Cotton Initiative (BCI), en internationell, ideell organisation som arbetar för att motverka den vanliga bomullsproduktions negativa inverkan. Det är det bästa alternativet så länge begränsningar i teknik och distributionskedjor innebär att det inte går att framställa tillräckligt med ekologiska eller återvunna fibrer.
Cotton commitment

PLAN T.O.M. 2025

När vi designar våra kläder och köper in material samarbetar vi med våra leverantörer för att framställa bättre alternativ till traditionella fibrer. Det kommer att ta tid och kräva forskning och innovation för att vi ska kunna producera varje modell och teknik på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi gjort upp en plan för omställningen till vårt slutgiltiga mål att endast använda ekologisk och återvunnen bomull från år 2025. Tidslinjen nedan anger andelen ekologisk och återvunnen bomull av den totala bomull vi använder varje år.

  • 2021: 60% – (nuvarande situation)
  • 2022: 70%
  • 2023: 80%
  • 2024: 90%
  • 2025: 100%

EKOLOGISK BOMULL

Fördelarna med ekologisk bomull ligger till grund för vår ambition att ersätta traditionell bomull med ekologisk bomull. För att bomull ska betraktas som ekologisk måste den produceras och certifieras efter vissa standarder. Den måste odlas på mark som varit fri från bekämpningsmedel och gödsel i minst 3 år, och får inte komma från genmodifierade frön. Ekologisk bomull kräver betydligt mindre vatten för att växa än traditionell bomull och odlas med växelbruk, vilket minskar påfrestningen på lokala vattenresurser och främjar markhälsan.

All vår ekologiska bomull är certifierad av externa organisationer. Materialets sammansättning anges på tvättetiketten på varje plagg samt på respektive produktsida på vår webbplats. När vi säger att en produkt är gjord av ekologisk bomull betyder det att huvudmaterialets innehåll är 95–100 %. För materialblandningar som är delvis tillverkade av ekologisk bomull anges fiberinnehållet på tvättetiketten tillsammans med de fibrer bomullen har blandats med.

Vi är medlemmar i GOTS, den ledande globala standarden för ekologiska textilfibrer, som bland annat definierar särskilda miljömässiga och sociala kriterier för hela distributionskedjan.

ÅTERVUNNEN BOMULL

Återvunnen bomull framställs av spillmaterial från textilindustrin och kasserade kläder. Denna cirkulära process tar vara på befintliga resurser, vilket minskar efterfrågan på helt nya fibrer och bidrar till att textilavfall förblir i tillverkningscykeln i stället för att hamna på soptippen.

Oftast används cirka 20 % återvunnen bomull. Det beror på att fibrerna är kortare än ny bomull och måste blandas med andra fibrer för att säkerställa att plagg som jeans bibehåller samma kvalitet och slitstyrka. Andelen återvunnen bomull anges på tvättetiketten.

BCI-BOMULL

Better Cotton Initiative (BCI) är en global, ideell organisation. Den har som syfte att förbättra den globala produktionen för människorna som producerar bomullen, miljön den odlas i och branschen i stort. Sedan 2018 stödjer och samarbetar vi med organisationen för att motverka de negativa konsekvenserna av vanlig bomullsproduktion. BCI-bomull är inte ekologisk, och Better Cotton kan inte spåras fysiskt till enskilda produkter, men varje gång du köper ett bomullsplagg från Scotch & Soda stödjer du BCI-initiativet. Det hjälper odlare som använder vatten effektivt, sörjer för att bevara naturliga habitat, minskar användningen av skadliga kemikalier och respekterar arbetarnas rättigheter och hälsa.

HÅLLBAR HANDEL

2013 blev vi medlemmar i Amfori Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI), den ledande globala företagssammanslutningen för öppen och hållbar handel. Alla våra leverantörer är skyldiga att följa vår uppförandekod. Det innebär att de måste följa Internationella arbetsorganisationens, International Labour Organisation (ILO), regler som förbjuder tvångsarbete. Vi har nolltolerans för alla typer av tvångsarbete.

2021 kommer merparten av de kläder som tillverkas av bomull från tre ursprungsländer: Kina, Turkiet och Indien. Bomull utgör 66 % av kläderna i våra kollektioner.

Kina: 49 % av den bomull vi använder kommer från Kina, från de två provinserna Shandong och Heibei. 34 % är ekologiskt odlad och 66 % är traditionellt odlad, varav 67 % är certifierad av Better Cotton Initiative.

Turkiet: 36 % av den bomull vi använder kommer från den egeiska regionen i Turkiet. 64 % är ekologiskt odlad och 36 % är traditionellt odlad, varav 38 % är certifierad av Better Cotton Initiative.

Indien: 15 % av den bomull vi använder kommer från de tre indiska regionerna Gujarat, Maharashtra och Andhra. 66 % är ekologiskt odlad och 34 % är traditionellt odlad, varav 58 % är certifierad av Better Cotton Initiative.

Vi kräver att alla våra leverantörer avstår från bomull från områden där det finns stor risk för barnarbete och tvångsarbete, samt att de kan uppvisa dokumentation som styrker det. Vi samarbetar även med våra leverantörer för att spåra bomullen från råmaterial till slutprodukt i syfte att öka transparensen i hela distributionskedjan.

Som medlem i Better Cotton Initiative följer vi organisationens rekommendationer och utbyter expertis för att förbättra systemets effektivitet vad gäller att identifiera, förebygga och avskaffa tvångsarbete i hela världen.
Our mission

Vår mission

Läs mer
Our partners

Våra samarbetspartner

Läs mer
Sustainable and ethical supply chains

Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Läs mer
Better materials

Bättre material

Läs mer
Ladda ner Scotch & Soda- appen