Beställ senast 18/12 för leverans före 24/12

Vårt bomullsåtagande

Bomull är ett naturmaterial känt för sin andningsförmåga, slitstyrka och mjukhet och ett av de främsta materialen i våra kollektioner. Trots sina fördelar har traditionell bomull en avsevärd miljöpåverkan på grund av användningen av bekämpningsmedel och gödsel, hög vattenförbrukning och den markförstöring odlingen orsakar. Därför har vi beslutat att ersätta all traditionell bomull i våra kollektioner med ekologiska, återvunna, återanvända eller regenerativt odlade bomullsfibrer före slutet av 2025. I vår årliga hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå detta mål.
Cotton commitment

EKOLOGISK BOMULL

Fördelarna med ekologisk bomull ligger till grund för vår ambition att ersätta traditionell bomull med ekologisk bomull. För att bomull ska betraktas som ekologisk måste den produceras och certifieras efter vissa standarder. Den måste odlas på mark som varit fri från bekämpningsmedel och gödsel i minst 3 år, och får inte komma från genmodifierade frön. Ekologisk bomull kräver betydligt mindre vatten för att växa än traditionell bomull och odlas med växelbruk, vilket minskar påfrestningen på lokala vattenresurser och främjar markhälsan.

All vår ekologiska bomull är certifierad av externa organisationer. Materialets sammansättning anges på tvättetiketten på varje plagg samt på respektive produktsida på vår webbplats. När vi säger att en produkt är gjord av ekologisk bomull betyder det att huvudmaterialets innehåll är 95–100 %. För materialblandningar som är delvis tillverkade av ekologisk bomull anges fiberinnehållet på tvättetiketten tillsammans med de fibrer bomullen har blandats med.

Vi är medlemmar i GOTS, den ledande globala standarden för ekologiska textilfibrer, som bland annat definierar särskilda miljömässiga och sociala kriterier för hela distributionskedjan.

ÅTERVUNNEN BOMULL

Återvunnen bomull framställs av spillmaterial från textilindustrin och kasserade kläder. Denna cirkulära process tar vara på befintliga resurser, vilket minskar efterfrågan på helt nya fibrer och bidrar till att textilavfall förblir i tillverkningscykeln i stället för att hamna på soptippen.

Oftast används cirka 20 % återvunnen bomull. Det beror på att fibrerna är kortare än ny bomull och måste blandas med andra fibrer för att säkerställa att plagg som jeans bibehåller samma kvalitet och slitstyrka. Andelen återvunnen bomull anges på tvättetiketten.

BETTER COTTON

Better Cotton är en global, ideell organisation. Den har som syfte att förbättra den globala produktionen för människorna som producerar bomullen, miljön den odlas i och branschen i stort. Sedan 2018 stödjer och samarbetar vi med organisationen för att motverka de negativa konsekvenserna av vanlig bomullsproduktion. Den bomull som Better Cotton använder är inte ekologisk och kan inte spåras fysiskt till enskilda produkter. Fördelen med att köpa bomullsplagg från Scotch & Soda är att du stödjer Better Cotton, som i sin tur stödjer jordbrukare som använder vatten effektivt, skyddar de naturliga habitaten, begränsar sin användning av skadliga kemikalier och värnar om sina arbetstagares rättigheter och hälsa.
Our mission

Vår mission

Läs mer
Our partners

Våra samarbetspartner

Läs mer
Sustainable and ethical supply chains

Hållbarhet och etiska distributionskedjor

Läs mer
Better materials

Bättre material

Läs mer

Ladda ner Scotch & Soda- appen