Fler av varumärkets vänner

En av våra målsättningar är att göra ett positivt bidrag till världen vi lever i. Här är några av de organisationer och projekt vi har samarbetat med:
Friends of the brand

ERASMUS MC-SJUKHUSET, ROTTERDAM

Erasmus Medical Centre i Rotterdam bedriver banbrytande forskning för att bekämpa coronaviruset SARS-CoV-2. I april 2020 donerade vi en procentandel av intäkterna från personlig shopping och butiksöppningar under en 3-veckorsperiod till Erasmus Medical Centres officiella stödfond, Erasmus MC Foundation. Läs mer om deras arbete här.

OLVG-SJUKHUSET, AMSTERDAM

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) är ett av Amsterdams största sjukhus. I maj 2020 visade vi vår kärlek och uppskattning genom att skänka bort 100 Born to Love-tröjor till sjukhusets medarbetare. Vi donerade även 500 "I'm Smiling"-ansiktsmasker för avskedspaketen som sjukhuset gav åt tillfrisknade coronapatienter.
Läs mer om OLVG här.

VOEDSELBANK, AMSTERDAM

Voedselbank ("matbanken") är en ideell organisation i Nederländerna som delar ut mat till behövande. I april 2020 deltog medarbetare från våra kontor i en insamlingskampanj genom att donera sina lunchpengar under 6 veckor. Bidraget gick till att stödja organisationens dagliga verksamhet och till transporten av matpaket. Läs mer om Voedselbanks arbete här.

SERVE THE CITY, AMSTERDAM

Serve the City är en global sammanslutning av volontärer som utför konkreta handlingar till stöd för behövande. De samarbetar med härbärgen för hemlösa, flyktinganläggningar, barnhem och andra institutioner för att erbjuda hjälp och stöd. De mobiliserar volontärer genom idrott, musik, konst, mat och vänskap. Serve the City är ett globalt nätverk med ett lokalt arbetssätt. I Amsterdam har vi samarbetat med Serve the City för att donera kläder till hemlösa och ansiktsmasker till volontärer. Besök servethecity.net för initiativ i ditt område.

LGBTQ+ FREEDOM FUND, FLORIDA

LGBTQ+ Freedom Fund är en ideell organisation som betalar borgen åt låginkomsttagare i fängelser och flyktingarrest i USA för att garantera deras säkerhet och frihet. Deras mission är att stötta HBTQ+-personer, som är överrepresenterade i fängelser i Amerika, samt att höja medvetenheten om problemet. I juni 2020 donerade vi 10 % av försäljningen från våra outletbutiker i USA till Freedom Fund. Läs mer om deras arbete här.

WOMEN'S DIVERS HALL OF FAME (WDHOF), FLORIDA

WDHOF är en internationell, ideell stiftelse med fokus på kvinnliga dykare som har bidragit till att utforska, förstå samt garantera säkerheten och det ansvarsfulla nyttjandet av våra hav. Stiftelsen skapar dykmöjligheter för kvinnor och män genom att erbjuda stipendier, studiebidrag och mentorsstöd. För att fira internationella kvinnodagen har vi samarbetat med WDHOF kring ett speciellt engångsstipendium till minne av Simone Melchior Cousteau, den franska oceanupptäckare som inspirerat vår sommarkollektion 2021. Stipendiet är öppet för kvinnor som bedriver forskning som främjar hållbarheten i marina, estaurina och färskvattenbestånd och ekosystem, alternativt utvecklingen av teknik som underlättar akvatisk forskning. Läs mer om WDHOF här.

WHO

Världshälsoorganisationen, eller World Health Organisation (WHO), leder det globala arbetet mot pandemin genom att hjälpa länder världen över att förebygga, hejda och behandla viruset. I april 2020 donerade vi 10 % av våra globala försäljningsintäkter till United Nations Foundations hjälpfond för covid-19 som går till Världshälsoorganisationen. Tack till UN Foundation för att ni nämner oss på er sponsorsida.

MER INFORMATION

Plastic whale

Plastic Whale

Läs mer
The hunger project

The Hunger Project

Läs mer
Ladda ner Scotch & Soda- appen