Bättre material

Vi söker balans mellan kvalitet, komfort och material för att skapa plagg designade för att hålla länge. Att noggrant välja ut materialen redan i design- och inköpsstadiet är en viktig del av vår mission att göra en positiv skillnad och minska vår miljöpåverkan. Varje säsong använder vi mer ekologiska, återvunna och regenererade fibrer i våra kollektioner. Sådana fibrer har en mindre miljöpåverkan än traditionella alternativ, vilket gör dem till ett bättre val. Ekologisk bomull kommer exempelvis från icke genmodifierade frön
och förbrukar mindre vatten i odlingen. Återvunna fibrer minskar efterfrågan på nya fibrer och ser till att textilavfall kommer till användning i stället för att hamna på soptippen. Alla ekologiska, återvunna och regenererade fibrer Scotch & Soda använder är certifierade av tredje parter eller framställs av oss själva.
Better materials

VÅR STANDARD FÖR ANSVARSFULLA MATERIAL

För att hjälpa dig att göra medvetna val när du handlar hos oss, och för att lättare kunna mäta våra framsteg, har Scotch & Soda tagit fram egna standarder för ansvarsfulla material. Standarden innebär att vi garanterar en viss andel ekologiska, återvunna, förnybara och/eller regenererade fibrer i en produkts huvudmaterial. Sådana material är bevisat bättre för miljön än traditionella material. Vi började med att ange en minimistandard på 20 %, och har sedan ökat andelen till 50 % ansvarsfulla fibrer från och med sommaren 2022. Vårt framtida mål är att 70 % av kläderna i alla våra kollektioner ska vara tillverkade enligt kriteriet minst 50 % ekologiska, återvunna, förnybara och/eller regenererade fibrer senast 2024. Vad gäller återvunnen bomull kan den förekomma i blandningar eftersom fibrerna är kortare och behöver blandas för att bli tillräckligt starka. Det finns ytterligare ett kriterium för våra jackor vilket är att huvudfyllningen och/eller huvudstoppningen (om det finns någon) också är gjort av ett 100 % trovärdigt material.

Nedan anges vår plan för att uppnå målet om 70 % produkter innehållande minst 50 % ekologiska, återvunna, förnybara och/eller regenererade fibrer senast år 2024. Det kommer att ta tid och kräva forskning och innovation för att våra leverantörer ska kunna producera varje modell och teknik på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi tagit fram en tidslinje med delmål för att se över och utvärdera våra framsteg medan vi rör oss mot 2024 och vidare.

 • Höst/vinter 2021: 40 %
 • Vår/sommar 2022: 50 %
 • Höst/vinter 2022: 60 %
 • Vår/sommar 2023: 65 %
 • Höst/vinter 2023: 70 %
 • Vår/sommar 2024: 70+ %
Huvudmaterialets fibersammansättning framgår av tvättetiketten. Där anges fibertyp och procentandel. Om fler än en fibertyp anges ingår fibrerna i en blandning. Läs mer om fördelarna med de fibrer vi använder här:

ECONYL®

Ett varumärkesskyddat, regenererat nylongarn tillverkat av avfall som industriplast, spillmaterial och fiskenät som hittats i havet. ECONYL® håller samma kvalitet som ny nylon och består av kasserat spillmaterial som blir till nya fibrer. Det minskar behovet av att framställa ytterligare fibrer av helt nya resurser. Vi använder ECONYL® i våra badkläder, oftast som del av en blandning. Materialsammansättningen framgår av tvättetiketten.

LENZING™ ECOVERO™

LENZING™ ECOVERO™ är varumärkesskyddade fibrer från LENZING™ som framställs av förnybar trämassa från ansvarsfullt brukade skogar. LENZING™ ECOVERO™-fibrer är ett alternativ till traditionell viskos och genererar upp till 50 % lägre utsläpp och vattenpåverkan än traditionell viskos. Vi använder LENZING™ ECOVERO™-fibrer i en mängd olika produkter, bland annat klänningar och skjortor. Materialets sammansättning anges på tvättetiketten.

EKOLOGISK BOMULL

Ekologisk bomull är ett alternativ till vanlig bomull. Den odlas av icke genmodifierade frön på odlingsmarker som är fria från bekämpningsmedel och konstgödsel. Ekologisk bomull kräver betydligt mindre vatten för att växa än traditionell bomull och odlas med växelbruk, vilket minskar påfrestningen på lokala vattenresurser och främjar markhälsan. Vi använder fibern i blandningar eller för sig själv, för att tillverka produkter som t-shirtar, tröjor och denimkläder. Andelen ekologisk bomull anges på tvättetiketten.

ÅTERVUNNEN BOMULL

Återvunnen bomull är ett alternativ till vanlig bomull. De nya fibrerna framställs genom återvinning av spillmaterial från textilindustrin eller kasserade kläder. Eftersom de återvunna bomullsfibrerna är kortare, måste de oftast blandas med andra fibrer för att bibehålla sin kvalitet och slitstyrka. Fiberåtervinningen förlänger ursprungsfibrernas livslängd och minskar efterfrågan på helt nya fibrer. När vi använder befintliga resurser kommer textilavfall till användning i stället för att hamna på soptippen. Du hittar återvunnen bomull i kläder som jeans och tröjor. Procentandelen framgår av tvättetiketten.

ÅTERVUNNEN NYLON

Återvunnen nylon är ett alternativ till ny nylon och tillverkas av spillmaterial från textilindustrin. Återvunnen nylon ingår i några av våra jackor och badshorts. Användningen av materialspill från produkttillverkningen är ett sätt att ta vara på avfall som annars skulle ha bränts eller hamnat på soptippen. Arbetssättet minskar vårt beroende av begränsade naturresurser som råolja och reducerar tillverkningsindustrins koldioxidutsläpp. Materialets sammansättning anges på tvättetiketten.

ÅTERVUNNEN POLYESTER

Ett alternativ till vanlig polyester. Framställs genom återvinning av befintliga resurser som återvunna plastflaskor, polyesteravfall och kläder. Återvunnen polyester tar vara på material som annars skulle ha slängts bort, vilket minskar behovet av att framställa helt nya fibrer. Vi använder återvunnen polyester i alla sorters kläder, som jackor, t-shirtar, kavajer och klänningar. Innehållet anges på tvättetiketten.

ÅTERVUNNET LÄDER

Använt läder och spillbitar blir till nytt läder. Liksom andra återvunna material är det ett sätt att ta vara på avfall och materialspill. Återvunnet läder används i några av märkena på baksidan av våra jeans samt i läderaccessoarer som plånböcker.

REFIBRA™

En teknik från LENZING™ där bomullsspill från klädtillverkningen omvandlas till bomullsmassa och används i kombination med hållbart framställd trämassa för att skapa nya TENCEL™ Lyocell-fibrer. Fördelarna är i princip desamma som för återvunna fibrer. Befintliga resurser används för att skapa en ny fiber i en sluten produktionsprocess för TENCEL™ Lyocell.

REPREVE®

En varumärkesskyddad, återvunnen polyesterfiber tillverkad av återvunna material, bland annat plastflaskor. REPREVE® förvandlar plastflaskorna, som annars riskerar att hamna på soptippen, till en fiber som används som fyllning i våra jackor. Från och med vintern 2021 kommer alla vadderade jackor att vara fyllda med REPREVE®. Utöver fördelarna med att omvandla avfall till nya produkter, erbjuder materialet ett djurvänligt och dunfritt alternativ till äkta dunfyllning. Håll utkik efter den speciella hängetiketten.

TENCEL™ LYOCELL

Varumärkesskyddade lyocellfibrer från LENZING™ som utvinns ur hållbart framställd trämassa. En förnybar råvara som kommer från hållbart brukade skogar. Denna fiber genererar mindre utsläpp och förbrukar mindre vatten i framställningen än vanlig lyocell, eftersom materialet produceras i en sluten tillverkningsprocess där allt vatten och 99 % av det naturliga lösningsmedlet tillvaratas och återanvänds. Vi använder TENCEL™ Lyocell för att tillverka en mängd olika plagg, bland annat t-shirtar, skjortor och denimkläder. Materialsammansättningen anges på tvättetiketten.

TENCEL™ MODAL

Ett varumärkesskyddat alternativ till vanlig modal. Träbaserade textilfibrer från LENZING™ framställs av naturligt och hållbart brukade bokskogar med hjälp av en miljövänlig process där trämassa omvandlas till fibrer. Den mjuka fibern används i t-shirtar, tröjor och skjortor. Procentandelen anges på tvättetiketten.

VÅRA BUTIKSMATERIAL

Vårt hållbarhetsarbete omfattar även butiksmiljön. Vi arbetar om möjligt med lokala företag och återvinner befintliga material när vi bygger våra butiker. Alla träföremål i butikerna är godkända och certifierade av Forest Stewardship Council (FSC). Sedan 2016 har vi infört LED-belysning i våra butiker och visningslokaler.

Alla nya butiker utrustas med klädhängare tillverkade av RCS-certifierad Fasal®, en cirkulär träblandning framställd av förnybara resurser. Vid slutet av sin livstid samlas klädhängarna in och omvandlas till nya.

VÅRA FÖRPACKNINGSMATERIAL

2019 introducerade vi FSC-certifierat papper och papp för alla våra hängetiketter och fraktkartonger. Samma koncept används för alla nya förpackningslösningar vi skapar. Användningen av FSC-certifierade produkter säkerställer att materialen kommer från ansvarsfullt skogsbruk som är fördelaktigt ur miljömässig, social och ekonomisk synpunkt.

Ett annat förbättringsområde vi jobbar med är ett alternativ till våra plastförpackningar. Det är viktigt att hitta en lösning som skyddar produkterna och garanterar att de når dig i bästa möjliga skick. Vi håller på att testa två lösningar och planerar att införa den valda lösningen år 2022.

Du kan hjälpa till genom att återanvända och återvinna våra förpackningar.

BANNLYSTA ÄMNEN

Vi har en lista över 100 kemikalier (inklusive kemiska beläggningar och tekniker) som vi inte använder när vi skapar våra kollektioner. Ämnena listas i Scotch & Soda Restricted Substance List (RSL). Alla leverantörer förbinder sig till att följa RSL-listan, som garanterar att lagstiftningen gällande korrekt användning av kemikalier och andra ämnen efterlevs. För att säkerställa efterlevnaden kontrolleras våra produkter regelbundet av externa, certifierade laboratorier.

MYCEL

MYCEL är ett biobaserat, biologiskt nedbrytbart material fritt från kemikalier och skadliga ämnen. Det tillverkas av svamprötter som inte är ätbara för människor samt av andra naturligt förekommande, växtbaserade fyllnadsmaterial. Vi använder MYCEL till märkena på baksidan av utvalda jeansmodeller.

PYRATEX®

PYRATEX®-elementmaterial är innovativa material gjorda av naturfibrer.

PYRATEX® element 1 består av 85 % ekologisk bomull samt 15 % himalayansk nässla, som växer vilt i Himalayas bergsskogar. Skördandet av nässlorna främjar hälsan hos växter och mark eftersom det bidrar till att rötterna växer tillbaka och stärks varje år.

PYRATEX® element 2 består av 65 % ekologisk bomull samt 35 % jordbruksavfall från bananträd. Jordbruksavfallet kommer från bananträd som odlas för livsmedelsindustrin, vilket innebär att man tar vara på befintliga resurser i stället för att odla träd specifikt för textiltillverkning.

ANVÄND, ÅTERVUNNEN KASHMIR

Till skillnad från ny kashmir är använd, återvunnen kashmir gjord av använda och uttjänta ylleplagg som tillvaratas på nytt. Ny kashmir kommer från ullen hos olika typer av kashmirgetter. Materialet är känt för sin karakteristiska mjuka och exklusiva känsla. Genom att använda kashmir som annars skulle betraktas som avfall, förlänger vi livet för detta värdefulla material. Dessutom förbrukas mindre vatten och energi vid återvinningen av kashmir än vid produktionen av ny kashmir.

FLOCUS™ KAPOK

Kapok är en naturfiber från kapokträdets frukt som växer utan människans hjälp och utan behov av gödningsmedel, bekämpningsmedel eller bevattning. Dessutom absorberar träden koldioxid och främjar den biologiska mångfalden. Kapok är mjukt och lätt, vattenavvisande och antibakteriellt samt naturligt värmereglerande. FLOCUS™ jobbar på att implementera en ansvarsfull distributionskedja för kapok, eftersom det är en relativt ny fiber i klädbranschen. Vi använder kapok i kombination med ekologisk bomull i plagg som t-shirtar och shorts, samt som fyllning i några av våra vadderade jackor.

MICRO-PAK

Från och med våren 2023 kommer vi att packa våra produkter i små påsar av Micro-Pak Dri Clay® Kraft. Micro-Pak Dri Clay® Kraft är ett plastfritt torkmedel gjort av naturlig lera som förpackas i biologiskt nedbrytbart, FSC-certifierat Kraft-papper. Påsarna utgör ett miljövänligt alternativ till påsar i kiselgel som används i stor omfattning i klädbranschen.

TIPA®

Från och med våren/sommaren 2022 kommer minst 20 % av våra produkter att skickas i TIPA®-bioplastpåsar. Dessa påsar är ett fullständigt komposterbart, biologiskt nedbrytbart alternativ till plast. Påsarna är gjorda av 20 % biobaserad plast (från majsstärkelse och sockerrör) och 80 % fossilbaserad plast. De är designade för att skydda dina kläder och brytas ner fullständigt inom 3–6 månader.

DJURRÄTT

Vi använder material av animaliskt ursprung i våra kollektioner, antingen i själva kläderna (exempelvis ylletröjor) eller i detaljer som skinnmärken och -etiketter. Djurbaserade material utgör endast en liten andel av vår totala materialanvändning, och det främsta materialet av animaliskt ursprung är fårull. Som en del av vårt etiska arbetssätt har vi som målsättning att köpa in animaliska material med största respekt för djurens välfärd. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att de upprätthåller våra värderingar och följer samtliga standarder som beskrivs i vår djurrättspolicy.

Vår djurrättspolicy bygger på vägledande principer från World Organisation for Animal Health (WOAH), inklusive de så kallade fem friheterna som djuren bör åtnjuta när de handhas av människor och som omfattar såväl djurens psykiska som fysiska välbefinnande:

 • Frihet från törst, hunger och undernäring
 • Frihet från obehag
 • Frihet från smärta, skador och sjukdomar
 • Frihet att leva enligt normala beteendemönster
 • Frihet från rädsla och oro

LÄDER
Allt skinn och läder vi köper in måste vara biprodukter från köttindustrin och komma från bönder som sköter om sina djur i enlighet med de fem friheter som föreskrivs av WOAH. Parallellt med det letar vi aktivt efter innovativa, biobaserade alternativ med liknande utseende och känsla som kan ersätta användningen av läder.

ULL
All ull och andra djurhårsprodukter vi använder måste komma från bönder som sköter om sina djur i enlighet med de fem friheter som föreskrivs av WOAH. Scotch & Soda har nyligen erhållit certifieringen Responsible Wool Standard (RWS), som visar att vi föregår med gott exempel. Vi övervakar vår distributionskedja och kontrollerar såväl uppfödarnas metoder som välfärden på varje enskild farm.

PÄLSFRI
Vi har bannlyst djurpäls från alla våra produkter.

FRI FRÅN FJÄDRAR OCH DUN
Vi har bannlyst nytt dun och nya fjädrar från alla våra produkter. Som ett alternativ använder vi konstgjort dun tillverkat av återvunna PET-flaskor eller andra biobaserade fyllningar.

FRI FRÅN ANGORA
Vi har bannlyst angorakaninpäls från alla våra produkter.

FRI FRÅN VILDFÅNGADE, HOTADE OCH EXOTISKA DJURARTER
Vi har bannlyst material från vildfångade, utrotningshotade och exotiska djur från alla våra produkter.

MULESINGFRI
Vi köper inte in ull från uppfödare som utövar mulesing.

INGA DJURTESTER
Inga av våra (kosmetik)produkter får testas på djur.
  Our cotton commitment

  Vårt bomullsåtagande

  Läs mer
  Our mission

  Vår mission

  Läs mer
  Our partners

  Våra samarbetspartner

  Läs mer
  Sustainable and ethical supply chains

  Hållbarhet och etiska distributionskedjor

  Läs mer

  Ladda ner Scotch & Soda- appen