Beställ senast 18/12 för leverans före 24/12

Juridiska villkor


Scotch & Soda hälsar dig välkommen och tackar dig för att du använder den här webbplatsen (härmed ”webbplatsen”).


Friskrivning

Information, bilder, fotografier, varumärken, produkter och övriga element och material som finns på webbplatsen publiceras endast av marknadsföringsskäl. Du får endast ladda ner och kopiera sådana element och material för privat, personligt bruk och inte för kommersiellt bruk. Scotch & Soda kan inte garantera att innehållet är fritt från skadlig programvara (t.ex. virus, programfel eller trojaner). Scotch & Soda kan inte hållas ansvarigt för skador av någon sort som uppstår i samband med, orsakas av eller är relaterade till din användning av webbplatsen. Scotch & Soda garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig.


Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Webbplatsen innehåller information, bilder, fotografier, logotyper, musik, video, varumärken, produkter, annonser med mera som uteslutande tillhör Scotch & Soda. Innehållet skyddas mot obehörig användning av upphovsrätts- och varumärkeslagar. Rättigheter, äganderätt och/eller intressen överförs inte till dig till följd av att du laddar ner eller kopierar innehållet. Du får inte återge, varken helt eller delvis (utom för privat, personligt och icke-kommersiellt bruk), distribuera, publicera, överföra, ändra helt eller delvis eller sälja information, bilder, fotografier, varumärken, produkter eller något annat material som finns på webbplatsen.

Ladda ner Scotch & Soda- appen