Det nya coronavirus (COVID-19) är nu en pandemi, och tillsammans står vi inför en enastående utmaning för folkhälsan. Gå med i kampen mot COVID-19, eftersom vi stöder FN:s stiftelse COVID-19 Solidaritetsfond för Världshälsoorganisationen. För april månad donerar vi 10% från all global försäljning på nätet till detta arbete, så att WHO kan fortsätta att stödja länder runt om i världen i förebyggande, upptäckt och behandling av viruset.