Scotch & Soda - Algemene Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Scotch & Soda E-commerce B.V. (“Scotch en Soda” en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore (www.scotch-soda.com) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Scotch & Soda plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Scotch & Soda gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Scotch & Soda. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Scotch & Soda raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

 1. Gegevens Scotch & Soda
  1. Scotch & Soda is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Scotch & Soda vind je hieronder:

   Scotch & Soda E-commerce B.V.
   Jacobus Spijkerdreef 20-24
   2132 PZ Hoofddorp, Nederland

   Telefoon: 0031 (0) 23-5677663 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).
   E-mail: webstore@scotch-soda.com

   Kamer van Koophandel nummer: 34163543
   Btw-identificatienummer: NL810231104B01

 2. Jouw gegevens
  1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Scotch & Soda mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Scotch & Soda vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
  2. Door jou verstrekte gegevens worden door Scotch & Soda alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.
 3. Het aanbod en de overeenkomst
  1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Scotch & Soda ga je een overeenkomst aan met Scotch & Soda. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Scotch & Soda een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
  2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Scotch & Soda niet. Neem contact op met Scotch & Soda wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.
 4. Prijs en betaling
  1. De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
  2. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Scotch & Soda aangegeven wijzen. Het is in de webstore niet mogelijk om Scotch & Soda cadeaukaarten te gebruiken.
 5. Afhandeling bestelling en levering
  1. Scotch & Soda spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren. Mocht de betreffende bestelling onverhoopt toch niet meer beschikbaar zijn, zal Scotch & Soda jou informeren en het voor het betreffende product betaalde bedrag restitueren.
  2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
  3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Scotch & Soda heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
  4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Scotch & Soda.
  5. Scotch & Soda besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Scotch & Soda.
 6. Kwaliteit
  1. Scotch & Soda spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.
  2. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Scotch & Soda aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.
  3. De in de webstore aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Scotch & Soda zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.
 7. Herroepingsrecht
  1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.
  2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Scotch & Soda zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Scotch & Soda komen voor jouw eigen rekening.
  3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Scotch & Soda het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Scotch & Soda het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Scotch & Soda gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal Scotch & Soda de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.
  4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.
  5. Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Scotch & Soda aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Scotch & Soda zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.
  6. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 8. Algemeen
  1. Als je een account aanmaakt in onze winkels of online via het registratieformulier op onze website www.scotch-soda.com of in de Club Soda app of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, word je automatisch lid van Club Soda. Als je al een account hebt aangemaakt in het verleden, ben je ook automatisch lid geworden van Club Soda. Hierover hebben we je per e-mail geïnformeerd. Voor een compleet overzicht van onze winkels ga je naar Scotch Soda stores.
  2. Als Club Soda lid ontvang je gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties op basis van je aankoopgedrag in onze winkels en in onze webshop, tenzij je in je account hebt aangegeven dergelijke aanbiedingen of promoties niet te willen ontvangen. Wanneer je Scotch & Soda producten koopt bij een van onze partners, zoals warenhuizen of shop-in-shops, worden die aankopen niet geregistreerd in je account. De minimumleeftijd om lid te worden van Club Soda is 18 jaar.
  3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Ontvangen aanbiedingen of promoties kunnen dus niet worden overgedragen aan andere personen.
  4. Je kunt je account altijd wijzigen door in te loggen op je persoonlijke account. Daarnaast is het mogelijk om wijzigingen door te (laten) voeren in onze winkels met hulp van ons winkelpersoneel of door contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier.
  5. Lidmaatschap van Club Soda is in beginsel voor onbepaalde tijd. Scotch & Soda heeft de mogelijkheid om je lidmaatschap op elk moment te deactiveren. Zelf heb je uiteraard ook de mogelijkheid om je lidmaatschap op elk moment te deactiveren. Dit kan door contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier. Op het contactformulier kun je ‘Mijn account’ selecteren als onderwerp, gevolgd door ‘Account deactivation’.
  6. Scotch&Soda is gerechtigd om deze algemene voorwaarden, alsmede de inhoud van het Club Soda lidmaatschap op elk moment eenzijdig te wijzigen. In dat geval zullen we je op de hoogte stellen van de wijzigingen per e-mail. Mocht je het niet eens zijn met deze wijziging, kun je je lidmaatschap uiteraard te allen tijde deactiveren op de wijze als beschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
  7. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je dit op elk gewenst moment doen via de afmeldlink in de voettekst onderaan de nieuwsbrief.
  8. Voordelen

  9. Als lid van Club Soda heb je recht op bepaalde voordelen, zoals bijvoorbeeld extra kortingen, eerder toegang tot nieuwe collecties of sale acties of winacties. Over dergelijke aankomende en/of lopende voordelen en promoties zullen we je informeren, tenzij je in je account hebt aangegeven dergelijke berichtgeving niet te willen ontvangen. Aankomende en lopende voordelen en promoties zijn ook te vinden op Club Soda.
  10. Persoongegevens

  11. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via je Club Soda lidmaatschap worden uitsluitend gebruikt voor (direct) marketingcommunicatie zoals gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties van Club Soda. Deze (direct) marketingcommunicatie kun je per e-mail ontvangen, maar ook kun je push notificaties ontvangen vanuit onze Club Soda app. Indien dit niet meer gewenst is kan dit worden uitgezet in de Club Soda app onder ‘instellingen’. Middels deze (direct) marketingcommunicatie informeren wij je over aanbiedingen, promoties, voordelen, giveaways, (korting)acties, producten en (toekomstige) evenementen van Scotch&Soda. Mocht je je willen afmelden voor onze marketingcommunicatie via e-mail, dan kun je dit op elk moment doen via de afmeldlink in de voettekst van onze e-mails of in je persoonlijke Club Soda account.
  12. Scotch & Soda verwerkt de volgende persoonsgegevens altijd in verband met het Club Soda lidmaatschap:
  13. Digitale klantenkaart

  14. Na het aanmaken van een Club Soda account ontvang je een digitale klantenkaart waarop een [QR-code/ uniek identificatienummer] zichtbaar is die gelinkt is aan je account. Deze digitale klantenkaart wordt automatisch toegevoegd aan je Club Soda account. Indien gewenst, kun je deze digitale klantenkaart vervolgens toevoegen aan je IOS of Android Wallet (hierna ‘Mobile Wallet’).
  15. Vanuit je Mobile Wallet communiceren wij met je door middel van het versturen van push notificaties. Push notificaties worden verstuurd op basis van je geolocatie en/of onze CRM-segmentatie (zoals je interesseprofiel op basis van je aankoopgedrag). Wij sturen je uiteraard alleen push notificaties als je via je Mobile Wallet hebt aangegeven dergelijke notificaties te willen ontvangen. Je kunt je voorkeuren hierin zelf aan- en/of uitzetten. Dit geldt zowel voor push notificaties die betrekking hebben op onze CRM-segmentatie als voor push notificaties die betrekking hebben op je geolocatie. Zodra je de digitale klantenkaart hebt geactiveerd binnen je Mobile Wallet, kan je telefoon gesignaleerd worden in de buurt van een van onze winkels. Op basis hiervan kun je dan een push notificatie ontvangen met betrekking tot eventueel geldende promoties in de desbetreffende winkel.
  16. Als je een Scotch & Soda product koopt in een van onze winkels, kunnen we je vragen om de QR-code van je digitale klantenkaart te tonen, je e-mailadres of de combinatie van je postcode en huisnummer te geven. Vervolgens worden je aankopen geregistreerd in je Club Soda account. Als je tijdens het plaatsen van een bestelling in onze webshop bent ingelogd bij Club Soda, zullen je aankopen ook geregistreerd worden in je Club Soda account. Voor zover hier niet genoemd, verwerkt Scotch & Soda je persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.
 9. Wijzigingen in deze Voorwaarden
  1. Indien Scotch & Soda besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op februari 10, 2017.
 10. Geschillen
  1. Scotch & Soda streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

   Scotch & Soda E-commerce B.V.
   Jacobus Spijkerdreef 20-24
   2132 PZ Hoofddorp, Nederland

   Telefoon: 0031 (0) 23-5677663 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).
   E-mail: webstore@scotch-soda.com
  2. Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Toepasselijk recht
  1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Scotch & Soda gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

Download onze app