Recruitment privacyverklaring

Scotch & Soda vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. Alle personen van wie wij gegevens verwerken, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Scotch & Soda verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op recruitmentactiviteiten wereldwijd. Het betreft onder meer de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • postcode
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • foto
 • video-interview
 • motivatiebrief
 • curriculum vitae (CV)
 • persoonlijkheidsvragenlijst

Daarnaast kun je in ons Cookies Statement lezen welke cookies er worden geplaatst.


2. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Scotch & Soda verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het contracteren en informeren van sollicitanten over voortgang en uitkomst van de sollicitatieprocedure
 • het selecteren en evalueren van sollicitanten
 • het verbeteren en ontwikkelen van ons recruitmentproces en daarmee samenhangende statistische doeleinden

Je hebt het recht om je te verzetten tegen deze manier van verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je dit recht wilt uitoefenen, dien je een e-mail te sturen aan dataprivacy@scotch-soda.com. Houd er rekening mee dat als je dit recht uitoefent, wij mogelijk beperkt worden in het verwerken van jouw gegevens ten behoeve van jou (voor de doeleinden zoals hierboven genoemd).


3. Wat is de juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?
De juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is dat (i) wij deze gegevens nodig hebben ten behoeve van het voorbereiden van een met jou te sluiten arbeidsovereenkomst, (ii) jij ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van deze gegevens, of (iii) wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van deze gegevens.


4. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Na afloop van de sollicitatieprocedure worden jouw gegevens in principe binnen 4 weken verwijderd, tenzij wij toestemming hebben gevraagd en gekregen om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Daarna worden je gegevens uit ons systeem verwijderd. Wij bewaren jouw gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor eventuele toekomstige vacatures.


5. Aan wie verstrekt Scotch & Soda persoonsgegevens?
Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij soms andere partijen (“verwerkers”) in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld softwareleveranciers. Om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, sluiten wij met deze verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst in lijn met de AVG.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.


6. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU
Scotch & Soda probeert jouw gegevens alleen binnen de EU te verwerken door jouw gegevens zoveel mogelijk op een server in de EU op te slaan. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als je solliciteert voor een functie in de Verenigde Staten. In dat geval nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Meer in het bijzonder zullen wij ons houden aan de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie of het EU- VS-privacyschild.

De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de EU opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.


7. Informatie en verzoeken
Je kunt altijd contact opnemen met onze Privacy Officer via: dataprivacy@scotch-soda.com:

 • voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen, overdragen, beperken of verwijderen van (de verwerking van) jouw gegevens
om de door jou verleende toestemming tot het langer bewaren van jouw persoonsgegevens weer in te trekken.Indien je het niet eens bent met onze beslissing met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Scotch & Soda B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ Hoofddorp, Nederland.


4 september 2019