Social responsibilty

Met zorg gemaakt

Bij Scotch & Soda maken we onze kleding met veel liefde en oog voor detail.

Diezelfde liefde en aandacht is terug te vinden in de wijze waarop we onze kleding produceren. Een van onze topprioriteiten is rekening te houden met de wereld om ons heen bij het uitvoeren van onze activiteiten. We staan achter de uitdaging om mode duurzamer te maken en de arbeidsomstandigheden in de mode-industrie te verbeteren. We streven ernaar om eerlijke, sociale, gezonde en veilige omstandigheden te bieden aan alle werknemers in onze toeleveringsketen en hebben een sociaal verantwoordelijkheidsbeleid ontwikkeld met een duidelijke focus op de arbeidsomstandigheden in alle fabrieken waar onze kleding wordt geproduceerd.
Carefully crafted and with fine attention to detail

In 2006 zijn we ons eigen managementsysteem gestart en hebben we een uitgebreide gedragscode voor toeleveranciers geïntroduceerd. Onafhankelijke auditfirma’s voerden jaarlijkse audits uit en ontwikkelden verbeteringsplannen om de vereiste verbeteringen in te voeren. Terwijl de organisatie groeide, verplichtten wij ons ertoe onze sociale verantwoordelijkheid naar het volgende niveau te tillen en werden we in 2013 lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Het BSCI is een door het bedrijfsleven gedreven initiatief om bedrijven te stimuleren de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren. Het programma verenigt wereldwijd meer dan 1000 bedrijven in een gemeenschappelijke gedragscode en ondersteunt hen met een stap-voor-stap op ontwikkeling gericht systeem. Scotch & Soda ondersteunt en handelt naar elk van deze in de gedragscode geformuleerde waarden en principes.

Scotch & Soda is trots op zijn langetermijnrelatie met toeleveranciers en fabrieken (sommige relaties bestaan al meer dan 20 jaar). Scotch & Soda ziet en behandelt deze fabrieken als vertrouwde zakenpartners die essentieel zijn voor het Scotch & Soda unieke ontwerp en productieproces.

Alle fabrieken die voor Scotch & Soda produceren hebben de BSCI-gedragscode ondertekend. Deze fabrieken worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke en gecertificeerde (SAAS) auditfirma's, in overeenstemming met de BSCI-vereisten en ter naleving van deze gedragscode. Als het duidelijk wordt dat een fabriek de BSCI-vereisten niet volledig naleeft, staat Scotch & Soda op de naleving van de overeenkomst en de uitvoering van een verbeteringsplan. Zo controleert Scotch & Soda continu de werkomstandigheden in de fabrieken die voor Scotch & Soda produceren en verbetert deze zo nodig.

De BSCI-gedragscode omvat de belangrijkste arbeidsrechten, die onderstaand worden geformuleerd:

 1. Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling
  Onze fabrieken respecteren het recht van de werknemers om vakbonden en andere werkverenigingen op te richten en deel te nemen aan collectieve onderhandelingen.
 2. Eerlijke vergoeding
  Onze fabrieken respecteren het recht van de werknemers op een eerlijke vergoeding.
 3. Veiligheid en gezondheid op het werk
  Onze fabrieken inventariseren de risico’s op de werkplek en nemen alle benodigde maatregelen om deze te op te heffen of verminderen, om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.
 4. Speciale bescherming voor jonge werknemers
  Onze fabrieken bieden speciale bescherming aan werknemers die nog niet volwassen zijn.
 5. Geen slavenarbeid
  Onze fabrieken zijn niet betrokken bij enige vorm van gedwongen arbeid, mensenhandel of onvrijwillige arbeid.
 6. Ethisch zakelijk gedrag
  Onze fabrieken tolereren geen enkele vorm van corruptie, afpersing, verduistering of omkoperij.
 7. Geen discriminatie
  Onze fabrieken bieden gelijke kansen en discrimineren werknemers niet.
 8. Redelijke werktijden
  Onze fabrieken houden zich aan de wetgeving inzake het aantal werkuren.
 9. Geen kinderarbeid
  Onze fabrieken nemen geen werknemers in dienst onder de wettelijke minimum leeftijd.
 10. Geen onzekere banen
  Onze fabrieken nemen werknemers aan op basis van volgens de wet vastgelegde overeenkomsten.
 11. Bescherming van het milieu
  Onze fabrieken nemen de benodigde maatregelen om aantasting van het milieu te voorkomen.

Door het eerbiedigen van deze rechten zijn de fabrieken die voor Scotch & Soda produceren verplicht om de rechten van werknemers te beschermen, zoals vereist door de wet en de BSCI-gedragscode. Deze fabrieken zijn eveneens verplicht om werknemers te informeren over hun rechten en verantwoordelijkheden en een klachtensysteem te bieden om klachten en suggesties van hun werknemers te verzamelen, alsmede om de BSCI-principes te gebruiken om andere zakenpartners, zoals onderaannemers, te sturen.

Een belangrijk aspect van de ontwikkelingsgerichte BSCI-benadering is het grote aanbod aan trainingsprogramma’s voor fabrieken en hun werknemers (FTA Academy). Voorbeelden van recente programma’s zijn ‘De betrokkenheid en bescherming van de werknemer (klachtenmechanisme)’, ‘Verantwoordelijke werving’, ‘Gezondheid en veiligheid op het werk’ en ‘Het ontwerpen van een verbeteringsplan’. Scotch & Soda nodigt zijn werknemers regelmatig uit voor deelname aan dergelijke trainingen. Scotch & Soda verwacht ook van de fabrieken dat zij hun werknemers de gelegenheid bieden om aan dergelijke trainingen deel te nemen.

In oktober 2017 scoorde minstens 75% van de Scotch & Soda-fabrieken een acceptabele of betere score in de naleving van de BSCI-gedragscode. Deze fabrieken vertegenwoordigen minstens 75% van de voor Scotch & Soda geproduceerde kleding. Wat betreft de meeste van de overgebleven 25% is of wordt een verbeteringsplan uitgevoerd.

Klik voor meer informatie over de BSCI op de volgende link: http://www.bsci-intl.org/