De Scotch visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Scotch Standaard

Maatschappelijk verantwoorde mode begint met eerlijke arbeidsomstandigheden in de fabrieken waarmee wij werken. Door het opbouwen van lange termijn relaties met deze fabrieken kunnen we niet alleen een eerlijke werkomgeving waarborgen, maar het stelt ons ook in staat om kwalitatief hoogwaardige producten op de markt te brengen.

Een maatschappelijk verantwoord productieproces

Het maken van maatschappelijk verantwoorde mode begint met een meer transparant productieproces. Oog voor detail staat niet alleen voorop bij het ontwerpen van onze kleding, maar óók bij het selecteren van de fabrieken waarmee we werken. Wij werken alleen met leveranciers die een strikt milieubeleid hanteren en die goede arbeidsomstandigheden waarborgen. We werken niet met fabrieken in landen waar we geen of onvoldoende toezicht kunnen uitoefenen. Scotch & Soda is trots op haar langetermijn relaties met leveranciers en fabrieken, waarvan sommige al meer dan 20 jaar teruggaan. Als vertrouwde zakenpartners, zijn deze fabrieken van onschatbare waarde voor Scotch & Soda's unieke ontwerp- en productieproces.

Actief in duurzame handel

In 2013 heeft Scotch & Soda zich aangesloten bij Amfori, een vooraanstaande handelsorganisatie die zich wereldwijd inzet voor open en duurzame handel. Amfori is een door het bedrijfsleven aangestuurd initiatief dat zich richt op het wereldwijd verbeteren van arbeidsomstandigheden van productiemedewerkers. De Amfori-gedragscode sluit aan bij internationale verdragen die toezien op mensenrechten en arbeidsnormen en die bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de 'Children's Rights and Business Principles', de 'UN Guiding Principles for Business and Human Rights', de OESO-richtlijnen, alsmede de 'Conventions and Recommendations of the International Labour Organisation'.

Een maatschappelijk verantwoorde gedragscode

Alle fabrieken die voor Scotch & Soda produceren, hebben de 'Amfori Business Social Compliance Initiative' (BSCI) gedragscode ondertekend. Dit initiatief verenigt meer dan 2.000 bedrijven wereldwijd rond een gemeenschappelijke gedragscode en ondersteunt deze bedrijven met een op ontwikkeling gericht stappenplan. Scotch & Soda onderschrijft en respecteert alle waarden en principes die in de gedragscode staan. De fabrieken waarmee Scotch & Soda werkt, worden regelmatig door onafhankelijke en gecertificeerde (SAAS) onderzoeksbureaus in lijn met de Amfori BSCI werkwijze gecontroleerd op naleving van de gedragscode. Als blijkt dat een fabriek niet volledig aan de Amfori BSCI-gedragscode voldoet, zal Scotch & Soda aandringen op het uitvoeren van een verbeterplan. Op deze manier controleert Scotch & Soda alle fabrieken op jaarlijkse basis en zorgt zij ervoor dat de arbeidsomstandigheden in die fabrieken - indien nodig – worden verbeterd.

Een blik op de Amfori BSCI-gedragscode

Deze gedragscode bevat de volgende fundamentele arbeidsnormen:
Vrijheid van Vereniging en het Recht op Collectieve Onderhandeling
Onze fabrieken respecteren het recht van de werknemers om op vrije en democratische wijze vakbonden op te richten en om collectieve onderhandelingen aan te gaan.
Eerlijke Beloning
Onze fabrieken respecteren het recht van de werknemers om een eerlijke beloning te ontvangen, die voldoende is om fatsoenlijk van te leven.
Veiligheid en Gezondheid op de Werkvloer
Onze fabrieken respecteren het recht van de werknemers op gezonde werk- en leefomstandigheden en ze voldoen aan alle voorschriften of, indien hoger, internationale normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
Geen Kinderarbeid
Onze fabrieken nemen geen kinderen direct of indirect in dienst die door hun leeftijd onder de wettelijkeleerplicht vallen, maar die in geen geval jonger zijn dan 15 jaar.
Bijzondere Bescherming van Jonge Werknemers
Onze fabrieken bieden bijzondere bescherming aan werknemers die nog niet volwassen zijn.
Geen Dwangarbeid
Onze fabrieken zijn niet betrokken bij enige vorm van slavernij, dwangarbeid, mensenhandel of onvrijwillige arbeid.
Bescherming van het Milieu
Onze fabrieken nemen de nodige maatregelen om aantasting van het milieu te voorkomen.
Ethisch Handelen
Onze fabrieken staan niet toe dat er corruptie, afpersing, verduistering of omkoping plaatsvindt.
Geen Discriminatie
Onze fabrieken bieden werknemers gelijke kansen en werknemers worden niet gediscrimineerd.
Fatsoenlijke Werktijden
Onze fabrieken voldoen aan regelgeving op het gebied van werktijden.
Geen Baanonzekerheid
Onze fabrieken nemen werknemers aan op basis van juridische contracten.